Over Daavision

Meer dan 10 jaar Daavision

Inmiddels bestaat Daavision nu meer dan 10 jaar. Hieronder leest u in chronologische volgorde hoe Daavision zich ontwikkelde tot een professionele organisatie met een eigen productielocatie en klanten over de hele wereld.

2003 - 2005

2003 - Het idee

Het idee ontstaat in 2003 in Wageningen op de zolderkamer van Buis Ebbinge. Buis is dan werkzaam voor een bedrijf dat agrarische toevoegingsmiddelen produceert. Hij merkt dat er steeds vaker aanvragen voor producten komen, die niet in de portfolio van het bedrijf zitten. Samen met zijn goede vriend Ejal Heijman, met wie hij al jarenlang Ashihara Karate beoefent, besluit hij een eigen bedrijf te starten en deze markt te bedienen. Beiden werken op dat moment nog fulltime en daarom wordt het businessplan volledig in de avonduren, op de zolderkamer, geschreven.

2003 - Het idee
2004 - De oprichting

2004 - De oprichting

Op 6 april 2004 wordt Daavision officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 'Da' staat voor 'ja' in het Russisch en 'D.A.A.' is de afkorting voor 'Dutch Agricultural Additives'. De zolderkamer van Buis wordt te klein en er wordt een grotere ruimte gehuurd boven een sporthal in Wageningen. Hier start de handel in agrarische toevoegingsmiddelen richting Oost Europa.

2005 - De registratie

Al snel blijkt dat de export naar Oost Europa sterk afhankelijk is van allerlei moeilijk te beïnvloeden factoren. Zo bereikt in 2005 de vogelgriep Rusland en duurt de registratie van producten langer dan verwacht. Dit bemoeilijkt de handel in toevoegingsmiddelen. Er wordt gezocht naar alternatieven. Daavision start met de verkoop van soja meel en soja proteïne. Het volledige banksaldo moet worden benut om een enkele order te kunnen financieren. Daarnaast wordt bemiddeld in de export van vaarzen naar Rusland en gehandeld in stierensperma. Hierdoor kan Daavision voort blijven bestaan.

2005 - De registratie

2006 - 2008

2006 – Daavision groeit

2006 – Daavision groeit

De grenzen naar Oost Europa zijn weer open en de belangrijkste producten zijn geregistreerd. Op het gebied van organische zuren groeit Daavision hard, met name in Rusland. De nadruk ligt op producten van organische vetzuren en toxinebinders. De omzet stijgt gestaag en bijna alle andere handelsproducten en diensten worden afgestoten.

2007 – Het plan

De ambitie ontstaat om zelf producent te worden. Buis en Ejal roepen hiervoor de hulp in van Arjan de Ruijter. Arjan was al twee keer eerder betrokken bij de bouw van een organische zuren fabriek. Al snel begon het drietal met het ontwerpen van de fabriek, zoeken naar een locatie en schrijven van een ondernemingsplan. In 2007 wordt een goede bank gevonden die het plan wil financieren.

2007 – Het plan
2008 - De bouw

2008 - De bouw

Er wordt een geschikt pand gevonden aan de Lekstraat in Oss. Inmiddels is ook Pieter van der Meer er bij gekomen om mee te helpen met de bouw van de fabriek. Op 31 juli 2008 zijn alle certificaten en vergunningen rond om zurenmengsels te mogen produceren. De bouw van de fabriek vordert en eind september kan er getest worden. In november 2008 worden de eerste orders geproduceerd.

2009 - 2011

2009 – De eerste productie

Het eerste jaar waarin Daavision volledig onafhankelijk is als producent van organische zurenmengsels. De drukte neemt toe en voor het eerst wordt er hulp ingeschakeld voor de logistieke administratie. Daavision vestigt haar naam in de Oost Europese markt. Ook wordt er naarstig gezocht naar een nieuw onderscheidend product.

2009 – De eerste productie
2010 – Laurinezuur

2010 – Laurinezuur

In 2010 slaagt Daavision er in om als eerste bedrijf een zuivere vorm van laurinezuur te maken, die zelfs bij lagere temperaturen stabiel blijft als een makkelijk te verwerken poeder. Door hier 90% pure Glycerol Monolauraat (GML90) aan toe te voegen ontstaat een product dat nog sneller door het dier opgenomen kan worden en dat nog betere antibacteriële eigenschappen bevat. De lancering van het product Daafit Plus resulteert in een sterke groei in omzet.

2011 – De tweede groeiperiode

Ook voerproducenten gaan op zoek naar een product met laurinezuur. Daartoe wordt Daafit op de markt gebracht; een pure vorm van laurinezuur en GML90, zonder het mengsel van korte keten vetzuren die bij Daafit Plus aanwezig zijn. Inmiddels is het door de groei van de afzet zo druk geworden dat er ook op personeel vlak uitbreiding nodig blijkt; in de fabriek, bij logistiek, verkoop en financiën.

2011 – De tweede groeiperiode

2012 - 2014

2012 – De robot

2012 – De robot

Met de nieuwe producten in de portfolio en de gegroeide afzetmarkt (meer dan 25 landen) is de productie van droge producten nog maar nauwelijks bij te houden. In januari 2012 investeert Daavision daarom in een robot. In dit jaar heeft Daavision wederom een primeur door als eerste bedrijf een product met laurinezuur en GML90 te ontwikkelen, die via het drinkwater gedoseerd kan worden; de Daafit Aqua.

2013 – Daavision groeit wederom

In 2013 groeit Daavision in omzet met meer dan 50% ten opzichte van het voorgaande jaar. Rusland is nog steeds een hele belangrijke markt, maar andere markten zoals Nederland en Frankrijk ontwikkelen zich steeds meer. Inmiddels bereiken de producten van Daavision meer dan 30 landen en is er steeds meer personeel nodig om de werkdruk acceptabel te houden.

2013 – Daavision groeit wederom

2014 – Van 2 naar 20 mensen

Op 6 april 2014 bestaat Daavision 10 jaar! Niet alleen qua omzet, maar ook qua werknemers groeit Daavision; in 2014 groeit het aantal medewerkers uit naar 20 mensen. Ook volgt uitbreiding van de productielocatie. Naast de bestaande productiehal wordt vanaf medio 2014 een aangrenzende hal bij de fabriek getrokken. Dit jaar wordt ook de visie en missie van Daavision aangescherpt. Dit leidt tot de nieuwe pay-off van Daavision:

Fair Feeding ) Better Life Fair Feeding ) Better Life Team Daavision