Onderzoek

DaaCare®Piglet: De beste zorg voor de pasgeboren big

Het aantal biggen per toom is in de laatste jaren sterk toegenomen. Door genetische vooruitgang en kwalitatief goed voer is een zeug in staat meer biggen te werpen dan enkele jaren geleden. Voor de pasgeboren biggen is het van essentieel belang dat ze na geboorte colostrum tot zich nemen. Door het gebrek aan vetreserves en antistoffen, zijn ze vatbaar voor ziektekiemen van buitenaf. Colostrum bevat de nutriënten die biggen nodig hebben om hun lichaamstemperatuur op peil te houden, weerstand op te bouwen, actief te zijn en vitaal door te groeien. Voldoende colostrum van goede kwaliteit is dan ook van levensbelang.

De DaaCare®Piglet
Om de pasgeboren big te ondersteunen bij een vlotte en vitale start heeft Daavision de DaaCare®Piglet ontwikkelt. DaaCare®Piglet is een droog zurenmengsel bestaande uit laurinezuur (C12; middellangketenvetzuur), glycerol monolauraat 90, kortketen organische zuren en Saponinen.

Voorafgaand aan de introductie van DaaCare®Piglet is het product uitvoerig in de praktijk getest. Hierbij werd er gekeken naar de invloed van DaaCare®Piglet op:
1. Het aandeel laurinezuur in het colostrum;
2. De weerstand van de pasgeboren biggen;
3. De homogeniteit van de biestopname binnen een toom.

Vitale pasgeboren biggen vinden vlot hun weg naar het uier en hebben genoeg kracht om colostrum te drinken. Fysiologisch reageren de mens en het varken veelal op een gelijksoortige manier. Humane moedermelk bevat van nature een aandeel laurinezuur. Uit de literatuur is bekend dat C12 via de moedermelk wordt doorgegeven aan het kind. Waardoor het kind weerbaarder is tegen bacteriën. Het aandeel C12 kan aanzienlijk worden verhoogd wanneer vetzuren aan het dieet van de moeder worden toegevoegd.

Het onderzoek voorafgaand aan marktintroductie richtte zich met name op bigvitaliteit en de bijdrage die de DaaCare®Piglet levert aan de weerstand. Bent u geïnteresseerd in de onderzoeksresultaten? Neem dan contact op met support@daavision.com.