Nieuws

De salmonelladruk onder controle houden met de Daasal Liquid

Jan Lange van Lange Agri zet al geruime tijd producten van Daavision in voor onder andere het brijvoer, CCM en ter verbetering van de drinkwaterkwaliteit. Recentelijk is Jan gestart met de Daasal Liquid.

“Om de salmonelladruk te verlagen en gisten tegen te gaan op 3 brijvoerbedrijven zet ik de Daasal Liquid van Daavision in. Op een van deze bedrijven worden tevens bijproducten gebruikt. De veehouder mengt het product dan ook onder de kaaswei. Bij elke nieuwe vracht voegt hij er 1 kg per ton doorheen. Op die manier krijgen de varkens het bij iedere voerbeurt binnen.” Jan Lange voegt toe: “Op de twee bedrijven zonder bijproducten wordt de Daasal Liquid 2 keer per dag door het brijvoer gemengd.”

Lange legt uit dat op een van de bedrijven reeds besmette biggen binnen komen. Na 4 maanden zijn de titers gezakt, echter nog niet tot het gewenste niveau blijkt uit de 2de bloedtap. Toch is Jan Lange tevreden over de Daasal Liquid. “We zien op alle drie de bedrijven een verbetering van de titers. Door de goede monitoring middels bloedtaps kunnen we het goed in de gaten houden” aldus Lange. Het inzetten van het product is niet het enige waar de veehouder op moet letten aldus Lange, zo spelen hygiëne maatregelen op het bedrijf ook een belangrijke rol bij het onder controle houden van de salmonelladruk.

———————————————————————————————————————————————–

Het dealernetwerk van Daavision

Via het uitgebreide dealernetwerk van Daavision worden vele eindgebruikers in meer dan 30 landen bereikt. Ook in Nederland werkt Daavision samen met diverse dierenartsenpraktijken en andere bedrijven.

Zo zijn in het zuiden van Nederland een 2-tal dealers actief, Lange Agri en Agri Vendas. Jan Lange van Lange Agri werkt al geruime tijd voor Daavision in de driehoek: Den Bosch – Nijmegen – Venray. Afgelopen jaar is Bennie Berenschot van Agri Vendas gestart als dealer van Daavision in West-Brabant, Zuid-West-Nederland en Midden- en Zuid-Limburg.

Daarnaast zijn verspreid door Nederland nog de volgende dealers actief:

  • Handelshuis Schuttert, is dealer binnen de varkenshouderij voor Noord- en Oost-Nederland.
  • Coops Mengvoeders, is actief in de varkenshouderij in de Achterhoek.
  • VisscherHolland Steenwijk, is actief in de rundveehouderij en bedient daarnaast ook de loonwerkers.