Nieuws

(On)gewenste schimmels!Wereldwijd worden schimmels aangetroffen in grondstoffen. De kwaliteit en veiligheid van grondstoffen blijft een permanent aandachtspunt. Een groot aantal schimmels vormt namelijk mycotoxinen. Mycotoxinen zijn schadelijke gifstoffen die de gezondheid van het dier negatief kunnen beïnvloeden.

De veldschimmel Fusarium produceert de schimmelgiften DON en ZEA. Deze mycotoxinen verblijven in de plant en zaden na het oogsten ondanks dat de schimmel afgestorven is . Een mycotoxinenvergiftiging is vaak lastig te herkennen. Verminderde vruchtbaarheid, verslechterde voeropname of een verminderde weerstand kan duiden op een mycotoxinenvergiftiging.

Toch zijn niet alle veldschimmels schadelijk zoals bijvoorbeeld de mycorrhiza. Een schimmel die in symbiose leeft met de wortel. Door zich te hechten aan de wortel vormt de mycorrhiza een uitgebreid netwerk van fijne schimmeldraden. Dit netwerk fungeert als een verlengde van het wortelstelsel. Afhankelijk van zijn lengte is de mycorrhiza in staat om dieper in de bodem nutriënten vrij te maken en te transporteren naar de plant. In ruil voor suiker voorziet de mycorrhiza de plant van fosfor, water en micronutriënten.

Deze bodemschimmel vervult niet alleen in de natuur maar ook bij landbouwgewassen een belangrijke rol. Gewassen zoals tarwe en mais leven in de bodem succesvol samen met de mycorrhiza. De schimmel is ook voor gewassen essentieel voor het transport van nutriënten. Het overmatig gebruik van kunstmest zorgt er echter voor dat de wortel zich niet langer openstelt voor een natuurlijke samenwerking met de mycorrhiza. Inzicht in het evenwicht van de bodem en een weloverwogen bemestingsplan dragen dan bij aan verduurzaming.