Nieuws

Digestiefit verbetert de vertering van onze vleeskuikens

Ruim 70.000 vleeskuikens herbergt het erf van Bennie en Nancy van der Doelen in het Noord-Brabantse Vinkel. Het familiebedrijf, dat in het verleden gerund werd door zijn ouders en broer Antoon, werd in 1985 door Bennie overgenomen. Na de overname breidde hij samen met Nancy het bedrijf uit met 2 nieuwe stallen. Zo groeide het bedrijf van 40.000 naar 70.000 vleeskuikens.

“In het verleden zette wij antibiotica in als zich verteringsproblemen voordeden”, legt Bennie van der Doelen uit. “Toen dit echter niet meer toegestaan was zijn we in samenspraak met onze dierenarts (Dennis van Aarle) van Dac Aadal op zoek gegaan naar alternatieven.” Zo kwam de vleeskuikenhouder in contact met Daavision en de Digestiefit.

“Samen met Dac Aadal stelde wij een plan op om de verteringsproblemen op ons bedrijf aan te pakken. Naast o.a. hygiënemaatregelen komt hier ook de Digestiefit bij kijken” aldus van der Doelen Verteringsproblemen kunnen namelijk nadelige gevolgen hebben bij vleeskuikens. Door de dunnere mest die de dieren uitscheiden wordt het strooisel natter. Hierdoor wordt het risico op beschadigingen aan de voetzolen en dus voetzoollaesies groter. Laesies veroorzaken pijn waardoor vleeskuikens niet graag meer lopen, minder eten en achterblijven in de groei.

“Onze vleeskuikens worden gecontroleerd op voetzoollaesies aan de slachtlijn. Indien er te veel laesies geconstateerd worden kan het zijn dat we een lagere bezetting moeten hanteren” gaat van der Doelen verder. “Om dit tegen te gaan is het belangrijk dat we de stal de eerste 4 weken goed droog houden. Daarom doseren we bij elke voeromschakeling 3 dagen lang 1,5 liter Digestiefit op 1000 liter drinkwater via de doseerpomp. Gemiddeld doseren we dus 3x per ronde, dit komt neer op 1 vat van 225kg per ronde.”

Zodra Nancy en Bennie constateren dat de vertering bij de vleeskuikens verminderd zetten zij opnieuw de Digestiefit in. “Op deze manier kunnen we het probleem ook buiten de voeromschakelingen direct aanpakken” aldus de vleeskuikenhouder. “Door het inzetten van de Digestiefit verbetert de vertering van onze dieren, hierdoor hebben wij drogere stallen en minder last van voetzoollaesies”.

Videos