Nieuws

CCM: inkuilproces waarborgt kwaliteit

Corn Cob Mix (CCM) wordt veelal gebruikt in varkens- en rundveerantsoenen. CCM bevat een hoog aandeel zetmeel en heeft een hoge energiewaarde.

CCM oogsten

CCM wordt geoogst bij een drogestofgehalte van ongeveer 60-65%. De korrels worden na het oogsten gemaald en ingekuild. Om de kuilkwaliteit te kunnen waarborgen vindt het inkuilen van CCM altijd direct na het oogsten en malen plaats. De gemaalde CCM wordt veelal in een sleufkuil vastgereden en lucht- en waterdicht afgesloten.

Lucht- en waterdicht afsluiten

Het lucht- en waterdicht afsluiten van de CCM-kuil is belangrijk om verdere ontwikkeling van gisten te voorkomen. Vers geoogste CCM bevat namelijk al gisten, schimmels en bacteriën. Gisten kunnen broei en voederwaardeverlies veroorzaken. Hoewel de CCM tijdens het inkuilen in Oktober/November nog niet blootgesteld wordt aan hogere temperaturen, kunnen de gisten explosief toenemen zodra de temperatuur in de kuil stijgt. Gisten hebben in de warme kuil alleen nog maar zuurstof, water en nutriënten nodig om zich te vermenigvuldigen.

Juiste conserveringsmethode

Een juiste conserveringsmethode tijdens het inkuilen ondersteunt bij het behouden van de CCM kwaliteit. De natuurlijke conservering van CCM vindt plaats door melkzuurbacteriën die reeds in de maïs aanwezig zijn. Door de productie van melkzuur stabiliseren de melkzuurbacteriën de CCM kuil.

Melkzuur voedingsbron gisten

Hoewel melkzuur de CCM kuil stabiliseert, is het ook een belangrijke voedingsbron voor gisten. Door de pH direct bij het inkuilen te verlagen met bijvoorbeeld organische zuren wordt de vermenigvuldiging van ongunstige micro-organismen geremd. Hierdoor kunnen de melkzuurbacteriën in een optimaal milieu de kuil stabiliseren. Een combinatie van melkzuur stimulerende en pH-verlagende organische zuren dragen bij aan een optimale conservering van de CCM kuil.