Nieuws

Bereken uw Salmonella categorie-indeling

De consequenties van een te hoge Salmonella status worden groter en groter. Waar eerst alleen een waarschuwing werd gegeven door de slachterij wordt ook in Nederland steeds kritischer naar de Salmonella status gekeken. Maar hoe komt deze categorie-indeling eigen tot stand?

Op de bloeduitslagen is het niveau aan antistoffen tegen Salmonella als maat voor de besmetting uitgedrukt in een OD (Optische Dichtheid) waarde (%). Hoe hoger de OD-waarde, hoe meer antistoffen tegen Salmonella in het bloedserum zitten. Hoe hoger de besmetting dus ook is. Deze OD-waarden worden vervolgens gebruikt om uw bedrijf in één van de drie categorieën in te delen.

Per periode van 4 maanden (trimester) krijgt uw bedrijf eerst een score:
1 punt:  20% of minder van de bloeduitslagen een OD waarde groter dan OD 40;
2 punten:  meer dan 20% en minder dan 40% van de bloeduitslagen een OD waarde groter dan OD40;
3 punten:  40% of meer van de bloeduitslagen een OD waarde groter dan OD40.

Vervolgens worden de scores van de laatste drie trimesters bij elkaar opgeteld om de categorie-indeling van het bedrijf te bepalen:
Categorie 1: Gering risico. De som van de scores van de laatste drie trimesters is 3 of 4
Categorie 2: Matig risico. De som van de scores van de laatste drie trimesters is 5, 6 of 7
Categorie 3: Hoog risico. De som van de scores van de laatste drie trimesters is 8 of 9.

Bron: PVE | Productschap Vee, Vlees en Eieren

Let op; zoals hierboven weergegeven wordt de status dus bepaald naar aanleiding van de scores van 3 trimesters ofwel een heel jaar. Wanneer u de Salmonella status aanpakt middels bijvoorbeeld een plan van aanpak is de kans groot dat de titers (OD waarden) dalen in het bloed. Doordat de categorie dus over een heel jaar wordt berekend kan het dus zijn dat u dat niet direct terug ziet in uw berekende categorie. Het is dus raadzaam om samen met uw dierenarts periodiek bloedmonsters te nemen om zodoende zelf een extra vinger aan de pols te houden.