Disclaimer

Daavision (Kamer van Koophandel: 09175164), hierna te noemen Daavision, verleent u hierbij toegang tot daavision.com en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Daavision behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op daavision.com is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Daavision.

Beperkte aansprakelijkheid

Daavision spant zich in om de inhoud van daavision.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.  De op daavision.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Daavision. Voor op daavision.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Daavision nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Daavision.  Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Daavision, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Indien materialen van derden worden doorgeplaatst, zal Daavision hierbij een bronvermelding maken.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.